Номгӯи лоиҳаҳои ШДБХ

Шиносномаи лоињаи ЩДБХ №1:

Сохтмони хати роњи оњани «Истгоњи роњи оҳани «Спитамен» — МОИ «Суѓд» — шањри Истиќлол

 

 

Дарозии хати роњи оњан – 65 км

 

Корњои иловаг:

– сохтмони 1 адад пули гузаргоњи роњи оњан бо дарозии 400 м.

— сохтмони пойгоњи наќлиётӣ ва анбор дар њудуди МОИ-и Суѓд

 

Иќтидори лоиња: Муштариёни эњтимолї (корхонањои дохилӣ МОИ Суѓд) – 20 адад;

 

 

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони хати роњи оњани «Истгоњи роњи оҳани «Спитамен» — МОИ «Суѓд» — шањри Истиќлол
2 Соња Наќлиёт
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суѓд, шањри Хуљанд, минтаќаи саноатии љанубї-ѓарбӣ
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 200 000 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 4 сол,

Истифодабарї: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа Бинобар таъмини фаъолияти муназзами минтаќаи озоди иќтисодии «Суѓд» зарур аст, ки шароити мусоиди инфрасохтори муњандисию наќлиётї ташкил карда шуда, хати роњи оњан аз истгоњи р/о Спитамен то ба њудуди МОИ Суѓд ва баъдан ба шањри Истиќлол гузаронида шавад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња Сохтмони хати роњи оњан аз Истгоњи  р/о Спитамен то МОИ Суѓд ва шањри Истиќлол бо дарозии 65 км  барои рушди њамкорињои зич байни марказњои  логистикии роњи оњани кишварњои Осиёи марказї, Иттиҳоди Аврупо, Шарќи наздик, Россия, Хитой, Њиндустон ва Афѓонистон заминаи мусоид хоњад гузошт. Лоињаи мазкур ќисмати љузъии лоињаи минтаќавии сохтмони роњи оњан (бо дарозии 140 км.) то макони кони бузургтарини нуќра — Конимансури Калон ба њисоб меравад.
10 Иштироки давлат — пешнињоди њуќуќи истифодабарии хати роњи оњани лоињавї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї -Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— Истифода ва идоракунї, аз љумла таъмини коршоямии хатти роњи оњан;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ Сохтмон, истифодабарї ва супоридан
13 Ташаббускори лоиҳа (шарики давлатї) Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос шањри Душанбе, куч. Бохтар 37

Тел: (992 37) 227-34-34

Факс: (992 37) 221-94-63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиносномаи лоиҳаи ШДБХ №2:

Сохтмони кўдакистони нав дар маркази ноҳияи  Спитамен

 

Масоҳати умумӣ800 метри мурабба

Миқдори ошёна2 ошёна

 

Миқдори иншоотҳо:

Синфхонаҳо — 6

Ошхона — 144 м2

Майдончаи кӯдакона — 144 м2

 

Иқтидори лоиҳа230 кўдак дар як сол

Ахолии маќсаднок: шаҳраки Навкат, ноҳияи Спитамен

 

 

1

Номгўи лоиња Сохтмони кўдакистони нав дар маркази ноҳияи  Спитамен
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Спитамен, деҳаи Навкат (маркази ноҳия), кўчаи Спитамен
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 350 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол,

Истифодабарӣ: 10 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа дар назар дорад, ки дар доираи механизми ШДБХ сохтмони кӯдакистони нав дар маркази маъмурии ноҳияи Спитамен (деҳаи Навкат), инчунин таҷҳизонидани кўдакистон мутобиќи талаботњои муосир ва дар доираи муќаррароти қонунгузорӣ дар соҳаи сохтмону таҳсилоти томактабӣ, амалї карда шаванд
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Ҳадафу мақсади лоиҳа паст кардани навбат дар муассисаҳои томактабии бачагона ноҳия Спитамена ба миќдори 230 ҷой ва таъмини маркази маъмурии ноҳия бо кўдакистон сатњу сифати муосир љињати пешниҳоди хизматрасонӣ ба аҳолӣ.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи  Кўдакистон то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Кўдакистон;

— харидории таљњизот барои Кўдакистон;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Кўдакистон;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамени вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

деҳаи Навкат, кўчаи Спитамен №3 
тел:
(+9923441) 2-22-44

(+99292) 982-98-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиносномаи лоиҳаи ШДБХ №3:

Сохтмони иншооти обтаъминкунӣ ва гузаронидани қубурҳои  таќсимоти об дар ҷамоати деҳоти Хурамзамини

ноҳияи Спитамен

 

 

Чоҳҳои обкашӣ1 адад.

 

Дарозии умумии қубурҳои обтаъминкунӣ30 км

 

Иқтидори лоиҳа: аҳолии ҷамоати деҳоти Хуррамзамин — 8000 нафар;

 

Ҳаҷми обтаъминкунӣ — 1000 м3;

 

Арзиши 1 м3оби нушокӣ3,5 сомонӣ

 

1 Номгўи лоиња Сохмони иншооти обтаъминкунӣ ва гузаронидани қубурҳои  таќсимоти об дар ҷамоати деҳоти Хурамзамини ноҳияи Спитамен
2 Соња Обтаъминкунӣ
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Спитамен, ҷамоати деҳоти Хуррамзамин
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 450 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1 сол,

Истифодабарӣ: 18 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 12 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Сохтмони чоњњои обкашї ва гузаронидани  қубурҳои обгузар бо дарозии 120 метр барои бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин намудани  аҳолӣ.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Бо истифода аз механизмҳои ШДБХ ба шарики хусусӣ пешниҳод намудани ҳуқуқи сохтмони иншооти мазкур ва шабакаи обтаъминкунии зарурӣ бо назардошти истифодабарии дарозмуддати минбаъда он.

Баланд бардоштани сатњу сифати хизматрасонии давлатӣ ба аҳолӣ, таъмин ва дастрас намудани оби нўшокии босифат ба аҳолӣ.

Беҳтар намудани сатњи саломатӣ ва зиндагии аҳолӣ.

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи иншооти обтаъминкунї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— сохтмони иншоот ва шабаки обтаъминкунї;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки иншоот ва шабаки обтаъминкунї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Спитамени вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

деҳаи Навкат, кўчаи Спитамен №3 
тел:
(+9923441) 2-22-44

(+99292) 982-98-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиносномаи лоиҳаи ШДБХ №4:

Азнавсозии Кўдакистони «Парасту» дар шаҳри Гулистон

 

  Масоҳати умумӣ2464,8  м2

 

Иншооти аввалия – Бинои кўдакистони «Парасту» (Ласточка)

Соли баистифодадиҳи1983.

Миқдори ошёна  – 2 ошёна

 

Иқтидори лоиҳа250 кўдак дар як сол

 

Ањолии маќсаднок: шањри Гулистон – 46 ҳаз. нафар ањолї.

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии кўдакистони «Парасту» дар шаҳри Гулистон
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, шаҳри Гулистон, кӯчаи Айнӣ
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 160 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозї ва таъмир: 1 сол,

Истифодабарӣ: 15 сол

ва ё иҷора: 25 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 10 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Дар доираи лоиҳа дар назар аст, ки таҷдид ва таъмири бинои дуошёнаи кӯдакистони «Парасту» бо масоҳати умумии 2464,8 м2, ки худ дар маркази аҳолинишин ҷойгир шудааст, амалї созад. Тибќи лоиња лоињакашї, азнавсозї ва таъмири капиталии иншоот, азнавтаҷҳизонї ва азнавгузаронии шабакаҳои муҳандисї, инчунин таъмини ободонии ҳудуди боғча, харидорї ва насби таҷҳизотҳои махсус ва анљому асбоби зарурї ба наќша гирифта шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Ҳадафу мақсади лоиҳа паст кардани навбат дар муассисаҳои томактабии бачагона дар шаҳри Гулистон ба миќдори 250 ҷой ва таъмин намудани шаҳр бо кўдакистони сатњу сифати муосир барои пешниҳоди хизматрасонӣ ба аҳолӣ, мебошад.
10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи Кўдакистон то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани азнавсозї ва таъмири капитали Кўдакистон;

— харидории таљњизот ва анљому асбоби Кўдакистон;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Кўдакистон;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон, вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускорилоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳри Гулистон, кўчаи Истиқлол79 
тел:
(+9923443) 2-32-44, 2-42-23

(+99292) 822-29-39

 

 

 

 

 

 

 

Шиносномаи лоиҳаи ШДБХ №5

Сохтмони Аквапарк ва комплекси фароғативу дилхушї

дар шаҳри Гулистон

  Масоҳати умумӣ10 000 м2

Иқтидори лоиҳа500 нафар дар як шабонарӯз.

Намуди иншшотњои аквапарк: Кушода ва пўшида. Сохтмони бина ва иншоотњо кушода ва пушида дар назар аст.

Иншоотҳои зарурӣ: бинои маъмурӣ, бинои меҳмонхона ва хостел, ҳавзҳои кушода ва пўшида, нишебаҳои обӣ, атраксионҳо, қаҳвахонаи обӣ, тарабхона, ҳаммом, саунањо, толори консертӣ, майдони волейбол, теннис ва ғайра.

Аҳолии мақсаднок: аҳолии вилояти Суғд ва дигар минтақаҳои ҷумҳурӣ (дар мавсими истироҳатї). Ҳар сол дар давраи тобистону тирамоҳ наздик ба 200 ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон ба шаҳри Гулистон ташриф меоранд.

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони Аквапарк ва комплекси фароғативу дилхушї дар шаҳри Гулистон
2 Соња Тандурусти ва туризм
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, шаҳри Гулистон, кӯчаи Истиқлол
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 2 500 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 4 сол,

Истифодабарӣ: 12 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 7 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Тибќи лоиҳа сохтмони комплекси ҳавзҳо, нишебаҳои обӣ, аттраксионҳо, ҳаммом ва саунањо, қаҳвахонаи обӣ, инчунин вобаста ба имкониятҳо нуқтаҳои савдо ва мағозањо ба наќша гирфта шудааст. Дар назар аст, ки дар Аквапарк барои истифодаи њамагуна мизоҷон, новобаста аз  синну сол ва иќтидори онњо, имконият фароњам оварда мешавад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Таъсиси аквапарк:

-дар тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушди инфрасохтори фароғатии кӯдакаконаву оилавии шаҳру вилоят саҳми арзанда мегузорад.

-љолибнокии шањр ва ҷалби сайеҳонро зиёд мегардонад, ки аз ин њисоб маблағҳои иловагӣ ба буҷети шаҳр интиќол дода мешавад

— ба рушди соҳаи туризм дар вилоят мусоидат менамояд.

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи Аквапарк  то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани лоињасозї ва сохтмони Аквапарк;

— харидории таљњизот ва анљому асбоби Аквапарк;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Аквапарк;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон, вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

Шаҳри Гулистон, кўчаи Истиқлол79 
тел:
(+9923443) 2-32-44, 2-42-23

(+99292) 822-29-39

 

 

 

 

 

 

Шиносномаи лоиҳаи ШДБҲ №6:

Сохтмони мактаби миёнаи нав дар ҷамоати деҳоти Ҳаёти Нави  ноҳияи Ҷаббор Расулов

 

Масоҳати умумӣ0,7 Га.

Миқдори ошёна2 ошёна

 

Иншоотҳои лоиҳавӣ:

Синфхонаҳо – 1200 м2 

Ошхона – 200 м2

Толори варзишӣ – 300 м2

Маҷлисгоҳ — 300 м2

 

Иқтидори лоиҳа600 талаба дар як сол

Ањолии маќсаднок: деҳаи Хитой бо ањолии 2800 нафар, инчунин аҳолии деҳаҳои ҳамсарҳади ҷамоати деҳоти Ҳаёти Нав

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони мактаби миёнаи нав дар ҷамоати деҳоти Ҳаёти Нави  ноҳияи Ҷаббор Расулов
2 Соња Маориф
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Ҷаббор Расулов, ҷамоати деҳоти Ҳаёти Нав, деҳаи Хитой, кўчаи Сулҳ
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 520 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 2 сол,

Истифодабарӣ: 18 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Дар доираи лоиҳаи мазкур дар ҳудуди деҳаи Хитой ноҳия Ҷаббор Расулови вилояти Суѓд сохтмони мактаби таълимоти миёнаи 2 ошёна барои 600 талаба мувофиқи талаботи қонунгузорӣ ва меъёрњои сохтмонию таъмини фаъолияти тањсилоти миёна, бо истифодаи механизмҳои ШДБХ, ба нақша гирифта шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

·       Ташкили ҷойҳои нави таълимӣ барои кудакони синни мактабии ҷамоати деҳоти Ҳаёти Нав

•        Дастрасии наздики кўдакону наврасон ба таҳсилоти миёна;

•        Коҳиш додани фишори фаъолият дар мактабҳои деҳаҳои наздик

•        Бењтаргардонии инфрасохтори ноҳия;

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  мактаби ташкилшавнада то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони Мактаб;

— харидории таљњизот барои Мактаб;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Мактаб;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон, иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷаббор Расулов, вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳри Меҳробод, кўчаи И.Нурматов №5
Тел: (+99283455) 2-22-44

(+99292) 776-22-76 (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиносномаи лоиҳаи ШДБХ №7:

Сохтмони иншоот ва шабакаи обтаъминкунӣ дар деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷаббор Расулов

 

Чоҳҳои обкашї2 адад.

 

Дарозии умумии қубурҳои обтаъминкунӣ500 км

 

Иқтидори лоиҳа:

—        Ањолии маќсаднок – 3150 нафар;

—        миқдори мизоҷон – 850 адад;

—        ҳаҷми обтаъминкунӣ269318,90 м3

 

Арзиши 1 м3оби нушокӣ1,5 сомонӣ

 

 

1 Номгўи лоиња Сохтмони иншоот ва шабақаи обтаъминкунӣ дар деҳаи Тоҷикободи ноҳияи Ҷаббор Расулов
2 Соња Обтаъминкунӣ
3 Самти татбиќи лоиња Инфрасохтор
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Ҷаббор Расулов, ҷамоати деҳоти Гулхона, деҳаи Тоҷикобод
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 120 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон: 1,5 сол,

истифодабарӣ: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳа мазкур сохтмон ва насби 2 адад чоњњои обкашї, инчунин гузаронидани  қубурҳои обтаъминкунї бо дарозии 500 метр барои бо оби тозаи ошомиданӣ таъмин намудани аҳолии деҳаи Тоҷикобод дар назар дорад.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Бо истифода аз механизмҳои ШДБҲ ба шарики хусусӣ додани ҳуқуқи сохтмон ва истифодабарии минбаъдаи шабақи обтаъминкунӣ бо мақсади  таъмини хизматрасонии босифат ба аҳолӣ ҷиҳати дастрас намудани оби тозаи нўшокї.

-Беҳтар намудани сатҳи саломатӣ ва зиндагии аҳолӣ.

—  Беҳтар намудани имкониятҳои шабакаи обтаъминкунии ноҳия ва таъмири сариваќтии иншоотњо.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  иншоот ва шабакаи обтаъминкунї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмони иншоот ва шабакаи обтаъминкунї;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки иншоот ва шабакаи обтаъминкунї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон, иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷаббор Расулов, вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳри Меҳробод, кўчаи И.Нурматов №5
Тел: (+99283455) 2-22-44

(+99292) 776-22-76 (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиносномаи лоиҳаи ШДБХ №8:

Азнавсозии маҷмааи варзишии «Ҷавонӣ»-и љамоати

шаҳраки Меҳрободи ноҳияи Ҷаббор Расулов

 

Масоҳати умумӣ2 Га.

Масоҳати бино2000 м2

Миқдори ошёна2 ошёна

Масоҳати умумии майдони варзиши –        10 800 м2

Толори варзиши – 1000 м2

Намудҳои варзиш:  бозиҳои варзишї, футбол, варзиши сабук, гуштин, бокс, волейбол, баскетбол

Ањолии маќсаднок: шаҳри Меҳробод —  15,7 ҳаз. нафар, инчунин аҳолии деҳаҳои ҳамсарҳад

 

1 Номгўи лоиња Азнавсозии маҷмааи варзишии «Ҷавонӣ»-и шаҳри Меҳрободи ноҳияи Ҷаббор Расулов
2 Соња Тандурустї ва варзиш
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) вилояти Суғд, ноҳияи Ҷаббор Расулов, шаҳри Меҳробод, кўчаи Нурматов
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 140 000
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Азнавсозӣ: 1,5 сол,

Истифодабарӣ: 20 сол

7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Дар доираи лоиҳа азнавсозии Маҷмааи варзишии «Ҷавонӣ», воқеъ дар маркази шаҳри Меҳробод, аз ҷумла варзишгоҳ бо роҳчаи давидан, майдони футбол ва минбари ҷойи нишасти тамошобинон, толорҳои пўшидаи барои варзишӣ сабук, намудҳои гуногуни гуштин, баксетбол ва волейбол, ба нақша гирифта шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

— таъмини талаботи афзоишёбандаи ањолї ба муассисањои варзишї

— таъмини устуворї ва дастгирии сатњи сињатмандии ањолї ва љорї намудани тарбияи муназзами љисмонии кўдакону наврасон.

— оммавигардонии тарзи њаёти солим байни наврасону љавонон.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи  Маљмаа то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— амалї намудани сохтмон ва бо анљому асбоби муосир таљхизонидани Маљмаа;

— Истифода, аз љумла таъмини коршоямии  ва фаъолияти самараноки Маљмаа;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон, истифодабарї ва супоридан;

— сохтмон иљора ва супоридан

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Ҷаббор Расулов, вилояти Суғд
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳри Меҳробод, кўчаи И.Нурматов №5
Тел: (+99283455) 2-22-44

(+99292) 776-22-76 (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиносномаи лоиҳаи ШДБХ №9:

“Барқарорсозии шабакаи оби нӯшокии истифодаи умуми шаҳраки палоси шаҳри Бӯстон”

 

Барқарорсозии иншоотҳои обтаъминкунӣ

—         Таъмири иншоотҳо;

—         Иваз намудани 13 км хаттҳои обгузари дохили шаҳрак;

—         Иваз анмудани қубрҳои асбесту сементӣ;

—         иваз намудани арматураҳои маҳкамкунанда ва танзимкунанда барои танзим ва таъмини яксони об ба ҳамаи қитъаҳои шаҳрак;

—     барои истеъмолкунандагон насб кардани ҳисобкунакҳои об;

—         таъмири пурраи як адад ҷоҳи амудӣ.

Аҳолии мақсаднок: аҳолии шаҳраки Палос 4550 њазор нафар, инчунин дар оянда 10 000 аҳолӣ бо оби нӯшоки таъмин карда мешавад

 

1 Номгўи лоиња “Барқарорсозии шабакаи    оби нӯшокии истифодаи умуми шаҳраки палоси шаҳри Бӯстон”
2 Соња Коммуналӣ
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Вилояти     Суғд, шаҳри        Бӯстон, љамоати шаҳраки Палос
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 391 239
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон ва азнавсозї: 1,5 сол, истифодабарӣ: 25 сол
7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 15 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳаи ШДБХ ба таъмини дастрасии доимии аҳолии шаҳраки Палос ба оби тозаи нӯшокӣ тавассути ҷалби сармоягузори хусусӣ барои азнавсозии системаи обтаъминкунӣ, ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ барои идоракунии инфрасохтор, ташкили ҳамкориҳо байни мақомоти маҳаллӣ ва бахши хусусӣ дар пешниҳоди хизматрасониҳо равона карда шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа беҳтар намудани сатњу сифати хизматрасонињои коммуналӣ ва таъминоти аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ, аз љумла барои 4550 нафар мардуми ањолинишин, ки айни  ҳол аз дастрасӣ ба оби тозаи ошомиданӣ танќисї мекашанд.

Беҳтар намудани сатҳи саломатӣ ва зиндагии аҳолӣ.

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи    истифодаи иншоот ва шабакаи обтаъминкунї то ба муњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ
11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— таъмини сохтмон ва амалисозии корњои азнавсозию таъмирї љињати ташкили шароити зарурии фаъолияти иншшотҳои обтаъминкунӣ истифода ва идоракунї,

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

-сохтмон, истифодабарї ва супоридани иншоот дар њолати омодабош;
13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Бӯстон
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълмот барои тамос

 

шаҳри Меҳробод, кўчаи И.Нурматов №5
Тел: (+99283455) 2-22-44

(+99292) 776-22-76 (Мудири бахши сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҳукумати ноҳия)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиносномаи лоиҳаи ШДБХ №10:

«Беҳсозии дастрасии аҳолии деҳаи Унҷии ноҳияи Б.Ғафуров    ба оби тозаи нӯшокӣ»

Барқарорсозии иншоотҳои обтаъминкунӣ

—         Таъмири иншоотҳо;

—         Иваз намудани 13 км хаттҳои обгузари дохили шаҳрак;

—         Иваз анмудани қубрҳои асбесту сементӣ;

—         иваз намудани арматураҳои маҳкамкунанда ва танзимкунанда барои танзим ва таъмини яксони об ба ҳамаи қитъаҳои шаҳрак;

—     барои истеъмолкунандагон насб кардани ҳисобкунакҳои об;

—         таъмири пурраи як адад ҷоҳи амудӣ.

Аҳолии мақсаднок: аҳолии шаҳраки Унҷи 7393 њазор нафар, инчунин дар оянда 20 000 аҳолӣ бо оби нӯшоки таъмин карда мешавад

 

1 Номгўи лоиња «Беҳсозии дастрасии аҳолии деҳаи Унҷии ноҳияи Б.Ғафуров ба оби тозаи нӯшокӣ»
2 Соња Коммуналӣ
3 Самти татбиќи лоиња Хизматрасонии иҷтимоӣ
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Вилояти     Суғд, ноҳияи Б.Ғафуров, деҳаи Унҷӣ
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 447 716
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон ва азнавсозї: 6 моҳ, истифодабарӣ: 25 сол
7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 8 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳаи  ШДБХ ба таъмини дастрасии доимии аҳолии ҷамоати Унҷии ноҳияи Б. Ғафуров ба оби тозаи нӯшокӣ тавассути ҷалби сармоягузори хусусӣ барои азнавсозии системаи обтаъминкунӣ, ҷорӣ намудани усулҳои инноватсионӣ барои идоракунии инфрасохтор, ташкили ҳамкориҳо байни мақомоти маҳаллӣ ва бахши хусусӣ дар пешниҳоди хизматрасониҳо равона карда шудааст.

 

9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

Мақсади лоиҳа беҳтар намудани сатњу сифати хизматрасонињои коммуналӣ ва таъминоти аҳолӣ бо оби тозаи ошомиданӣ, аз љумла барои 7393 нафармардуми ањолинишин,ки  айни  ҳол аз дастрасӣ ба оби тозаи ошомиданӣ танќисї мекашанд.

Беҳтар намудани сатҳи саломатӣ ва зиндагии аҳолӣ.

10 Иштироки давлат

 

-пешнињоди њуќуќи истифодаи иншоот ва шабакаи обтаъминкунї то ба мўњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ

 

11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— таъмини сохтмон ва амалисозии корњои азнавсозию таъмирї љињати ташкили шароити зарурии фаъолияти иншшотҳои обтаъминкунӣ истифода ва идоракунї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

-сохтмон, истифодабарї ва супоридани иншоот дар њолати омодабош;
13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Б. Ғафуров
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълумот барои тамос

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиносномаи лоиҳаи ШДБХ №11:

«Идоракунии партовҳои сахти маишии ҷамотҳои деҳоти Исфисор, Хизтеварз ва Зарзамини ноҳияи Б.Ғафуров»

 

Барқарорсозии иншоотҳои обтаъминкунӣ

—         -сохтмони нуқтаҳои партовгоҳҳо дар ҳудуди деҳаҳо ва муҷаҳаз гардонидани онҳо бо қутиҳои замонавии партовғудорӣ

—         -харидории техникаҳои замонавӣ барои ҷамоатҳои Исфисор, Зарзамин ва Хизтеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати кашондани партовҳо;

—         таъсиси корхонаи коркард ва безараргардонии партовҳо;

— -истеҳсол ва фурӯши маводҳои гуногуни  мол ва лавозимот аз ҳисоби дубора коркард намудани партовҳо

 

1 Номгўи лоиња «Идоракунии партовҳои сахти маишии ҷамотҳои деҳоти Исфисор, Хизтеварз ва Зарзамини ноҳияи Б.Ғафуров»
2 Соња Коммуналӣ
3 Самти татбиќи лоиња (инфрасохтор)
4 Макони татбиќи лоиња (Суроѓаи љойгиршавї) Ҷамоатҳои Исфисор, Хизтеварз ва Зарзамини ноҳияи Б.Ғафуорв, Вилояти Суғд,
5 Арзиши эњтимолии лоиња бо доллари ИМА 3 068 352
6 Мўњлати тахминии татбиќи лоиња Сохтмон ва азнавсозї: 3 сол, истифодабарӣ: 30 сол
7 Мўњлати эњтимолии харљбарории лоиња 12 сол
8 Тавсифи мухтассари лоиҳа

 

Лоиҳаи ШДБХ бо мақсади тоза нигоҳ доштани муҳити экологии ҷамоатҳои Исфисор, Зарзамин ва Хизтеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, коркард ва безарар гардонидани партовҳо, таъсиси ҷойҳои кории нав,истеҳсоли маҳсулот аз коркарди партовҳо амалишавии лоиҳа ба нақша гирифта шудааст.
9 Маќсад ва вазифањои лоиња

 

-дар доираи амалишавии лоиҳа муҳити    экологии   ҷамоатҳои Исфисор, Зарзамин ва Хизтеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, тоза нигоҳ дошта шуда, сари вақт партовҳо тоза, ба нуқтаи асосии нигоҳдории партовгоҳ кашонида коркард ва безарар гардонида мешаванд;

-сохтмони нуқтаҳои партовгоҳҳо дар ҳудуди деҳаҳо ва муҷаҳаз гардонидани онҳо бо қутиҳои замонавии партовғудорӣ;

-харидории техникаҳои замонавӣ барои ҷамоатҳои Исфисор, Зарзамин ва Хизтеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҷиҳати кашондани партовҳо;

-таъсиси корхонаи коркард ва безараргардонии партовҳо;

-истеҳсол ва фурӯши маводҳои гуногуни мол ва лавозимот аз ҳисоби дубора коркард намудани партовҳо;

-таъсисиҷойҳои нави корӣ бо назардошти маоши дастрас ба аҳолӣ; -инчунин ҷорӣ намудани намунаи мувафақи лоиҳа тавассути механизми шарикии давлат ва бахши хусусӣ, ки барои Ҷумҳурии Тоҷикистон таҷрибаи нави ҳамкории давлат бо бахши хусусӣ мебошад.

10 Иштироки давлат

 

— пешнињоди њуќуќи истифодаи идораи муомилоти партовњои сахти маишї то ба муњлати нињоии амали созишномаи ШДБХ

— Дастгирї ва мусоидати њуќуќии татбиќи комили лоиња;

11 Иштироки шарики хусусї

 

 

 

 

-Маблаѓгузории лоињаи ШДБХ аз њисоби маблаѓњои шахсї ва ё дигар маблаѓњои љалбшаванда;

— таъмини сохтмон ва амалисозии корњои азнавсозию таъмирї љињати ташкили шароити зарурии фаъолияти иншшотҳои обтаъминкунӣ истифода ва идоракунї;

12 Намуди созишнома/ шакли ШДБХ

 

— сохтмон ва супоридан;

— дигар шаклњои ШДБХ, ки дар асоси гуфтушунидњо байни тарафњо мувофиќа ва дар Созишнома муќаррар карда мешаванд.

13 Ташаббускори лоиҳа (Шарики давлатї) Мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Б. Ғафуров
14 Суроѓаи ташаббускори лоиҳа ва маълумот барои тамос